Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó có thật sự tồn tại không?"

Dịch:Does it really exist?

0
1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nh8894

Actually mà không chịu

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Rezowhite

Is it really exist. Mà k đc

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

exist đã là động từ rồi bạn

0
Trả lời1 tuần trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

mình thích actually hơn

0
Trả lời1 tuần trước