1. Fórum
  2. >
  3. Téma: English
  4. >
  5. "Tisztelem a nőket."

"Tisztelem a nőket."

Fordítás:I respect women.

March 3, 2014

6 hozzászólás


https://www.duolingo.com/profile/Sanyiapa

Itt miért nem kell névelő a nők szó elé?


https://www.duolingo.com/profile/JuditDirda

Nekem is ez volt a hibám, megköszönném, ha valaki elmagyarázná. Úgy tudom, határozott névelő mehet többes szám elé


https://www.duolingo.com/profile/vajda.pal

Nem tesszük ki a határozott névelőt többes számú főnevek előtt, ha azokat általános értelemben használjuk.

Forrás: Kitesszük a határozott névelőt:

<pre>Többes számban álló személynevek előtt. Például: the Browns. Számnevekkel meghatározott személynevek előtt. Például: Henry the Eighth. Többes számú földrajzi nevek előtt. Például: the Alps. Jelzős földrajzi nevek előtt. Például: the House of Lords. Világtájak előtt. Például: in the west. Ha időhatározóként, általánosságban beszélünk az évszakokról. Például: It is warm in the summer, but it is cold in the winter. - Nyáron meleg van, télen pedig hideg. Ha egy bizonyos időpontra gondolunk. Például: This is the last week of the year. - Ez az év utolsó hete. Ha konkrétan beszélünk anyagnevekről vagy elvont fogalmakról. Például: Pass me the butter, please! - Kérlek, add ide a vajat! </pre>

Nem tesszük ki a határozott névelőt:

<pre>Személynevek előtt, még akkor sem, ha a személynevet rang, cím, vagy jelző előzi meg. Például: Young William. Földrajzi tulajdonnevek és helységmegjelölések előtt. Például: Eastern Europe. A Mount, Lake (Loch) szavak előtt. Például: Mount Everest. Birtokos, mutató, kérdő és vonatkozó névmás előtt illetve után. My pencil is in the pencase. - A ceruzám a tolltartóban van. Többes számú főnevek előtt, ha azokat általános értelemben használjuk. Például: Books are true friends. - A könyv igaz barát. Megszemélyesítve használt vallási vagy állami megjelölések előtt. Például: Paradise - paradicsom. Napok, hónapok, étkezések neve előtt. Például: Lunch is usually served at 2 p.m. - Az ebédet rendszerint 2-kor tálalják. Az évszakok neve elé, ha a mondat alanyának szerepét töltik be. Például: Winter begins in December. - A tél decemberben kezdődik. Ha az évszakok neve elé tesszük a last, next időhatározókat, illetve a this, that mutató névmásokat. Például: Last spring I went to China. - Múlt tavasszal Kínában jártam. Anyagnevek és elvont fogalmak nevei előtt, ha általánosságban beszélünk róluk. Például: I like bread and butter. - Szeretem a vajaskenyeret. </pre>

https://www.duolingo.com/profile/JuditDirda

Köszönöm. Ezt be kell vágni, annyira nem megy még ösztönből...


https://www.duolingo.com/profile/barnak01

Köszi a választ mindenki nevében!

Tanulj angolul mindössze napi 5 percben. Ingyen.