1. Forum
 2. >
 3. Topic: Duolingo
 4. >
 5. Slow Finnish - Chapter 15a - …

https://www.duolingo.com/profile/Zzzzz...

Slow Finnish - Chapter 15a - Kävelkää suoraan eteenpäin

James ja hänen helsinkiläinen ystävänsä Pekka ovat Kuopiossa. He etsivät VB-valokuvakeskusta.

James: Voi itku! Olemme taas torilla.

Pekka: No, ainakaan emme ole enää eksyksissä!

James: Olet oikeassa. Yritän ajatella myönteisesti. Taidamme tarvita apua.

Pekka: Tuolla on infopiste. Siellä on varmaan karttojakin.


James: Päivää!

Pekka: Päivää!

Opas: Päivää. Miten voin auttaa?

James: Etsimme VB-valokuvakeskusta. Onko teillä karttoja?

Opas: Tottahan toki. Kas tässä. Näettekö tuon kadun kauppahallin takana? Menkää sinne ja kääntykää vasemmalle. Kävelkää suoraan eteenpäin, kunnes olette tuomiokirkon kohdalla. Kääntykää oikealle ja kävelkää kirkon editse Kuninkaankatua. Ylittäkää Minna Canthin katu ja VB-keskus on keltaisessa puutalossa Kuninkaankadun ja Minna Canthin kadun kulmassa.

Pekka: Siis ensin vasemmalle ja sitten oikealle.

Opas: Juuri niin.

James: Kiitos paljon.

Opas: Toivottavasti löydätte perille. Hyvää päivänjatkoa!

Pekka: Hyvää päivänjatkoa!


Sanasto

 • helsinkiläinen, helsinkiläiset someone from Helsinki
 • itku crying, weeping (noun)
 • taas again
 • ainakaan at least (used with negations)
 • ei-enää anymore
 • olla eksyksissä to be lost
 • olla oikeassa to be correct, to be right
 • yrittää to try
 • myönteinen positive (attitude, not test results etc.)
 • myönteisesti positively
 • apu, avut help
 • tuolla (over) there
 • infopiste place providing information for tourists
 • siellä "in" (over) there
 • varmaan probably
 • kartta, kartat map
 • opas, oppaat guide
 • tottahan toki well, of course
 • tuo that
 • katu, kadut street
 • gen + takana behind
 • sinne "to" there
 • kääntyä to turn
 • vasen left
 • vasemmalle to the left (illative)
 • suoraan directly
 • eteenpäin forwards
 • kunnes until
 • tuomiokirkko, -kirkot cathedral
 • gen + kohdalla at the a certain spot
 • oikea right
 • oikealle to the right
 • gen + editse past the frontside of something
 • kuningas, kuninkaat king
 • Kuninkaankatua along Kuninkaankatu (partitive)
 • ylittää to cross (a street, a bridge etc.), to go over something
 • puutalo wooden house
 • kulma corner
 • ensin first
 • sitten then
 • juuri niin exactly
 • toivottavasti (here) I hope
 • löytää to find
 • perille to the place where you are trying to get

Harjoitus 1

Vastaa kysymyksiin. - Answer the questions.

 • From where is Pekka?
 • Where are James and Pekka trying to get?
 • What should they do when they reach the cathedral?
 • What does VB-centre look like?

Harjoitus 2

Etsi ilmaisut tekstistä. - Find the expressions in the text.

 • Oh bother!
 • At least we are not lost anymore.
 • You are right.
 • How may I help you?
 • Well, of course!
 • Turn (to the) left.
 • Walk directly forwards.
 • Turn (to the) right.

Victor Barsokevitsch -keskus

The VB-centre organises photograph exhibitions of the highest quality. The building, in which the centre is situated, was built by Victor Barsokevitsch, a photographer, in 1893.

Minna Canth

Minna Canth (1844-1897) was a Finnish playwright (and is in many ways THE Finnish playwright). Despite having seven children and being a shopkeeper, she managed to write numerous plays in the Realist tradition. Her house, Kanttila, became a vital meeting place for artists from all over Finland.


Here is a link to the previous lessons.

Hei! :)

February 6, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Zzzzz...

Harjoitus 1

 • He is from Helsinki.
 • To the VB photograph centre.
 • Turn right and walk past the frontside of the church along Kuninkaankatu.
 • It is a yellow, wooden house.

Harjoitus 2

 • Voi itku!
 • Ainakaan emme ole enää eksyksissä.
 • Olet oikeassa.
 • Miten voin auttaa?
 • Tottahan toki.
 • Kääntykää vasemmalle.
 • Kävelkää suoraan eteenpäin.
 • Kääntykää oikealle.

https://www.duolingo.com/profile/widle

Done, kiitos! :) (It made me go and look at the map.)

Could you please have look at the Memrise forums? I have one request for you there in the course forum and there's another Finnish discussion there where we could use native speaker's help.

Learn a language in just 5 minutes a day. For free.