"Αγαπάω να περπατώ."

Translation:I love to walk.

February 6, 2017

7 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/alexander125769

What is the difference between "περπατώ" and from a previous sentence "περπατήσω" ?


https://www.duolingo.com/profile/D_..

I suppose you refer to this sentence ""Θέλω να περπατήσω." "https://forum.duolingo.com/comment/22425852).

περπατώ is a continuous form used in the present tense and the future continuous and continuous present subjunctive:
περπατώ (I walk/ I am walking)
θα περπατώ (I will be walking)
θέλω να περπατώ (I want to be walking)

περπατήσω is the non-continuous form used in the simple future tense and the non continuous subjunctive:
εγώ θα περπατήσω (I will walk)
εγώ θέλω να περπατήσω (I want to walk)

Wiktionary often has conjugation tables. Here is the one for περπατώ.


https://www.duolingo.com/profile/Stergi3

Μου αρέσει να περπατώ or περπατάω is more usual. But not wrong of course.


https://www.duolingo.com/profile/sakeldon

I wrote περπατάω but it was marked incorrect. Isn't περπατάω an accepted alternate spelling for περπατώ? Just like αγαπώ and αγαπάω.


https://www.duolingo.com/profile/Superuncia

It must be correct. I've reported it


https://www.duolingo.com/profile/JacobNatse

Just curious. "spoon" was an option on mine, though obviously we learned it as a noun. Is there a Greek verb for "spooning", like cuddling?


https://www.duolingo.com/profile/G.Georgopoulos

I don't think there's a single word for that in Greek.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.