"Αγαπάω να περπατώ."

Translation:I love to walk.

February 6, 2017

5 Comments


https://www.duolingo.com/sakeldon
 • 24
 • 7
 • 4
 • 3
 • 2

I wrote περπατάω but it was marked incorrect. Isn't περπατάω an accepted alternate spelling for περπατώ? Just like αγαπώ and αγαπάω.

February 6, 2017

https://www.duolingo.com/Superuncia

It must be correct. I've reported it

May 31, 2017

https://www.duolingo.com/Stergi3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 21
 • 14
 • 9
 • 9
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 936

Μου αρέσει να περπατώ or περπατάω is more usual. But not wrong of course.

July 13, 2017

https://www.duolingo.com/alexander125769

What is the difference between "περπατώ" and from a previous sentence "περπατήσω" ?

July 20, 2018

https://www.duolingo.com/D_..
Mod
 • 25
 • 17
 • 12
 • 11
 • 4
 • 231

I suppose you refer to this sentence ""Θέλω να περπατήσω." "https://forum.duolingo.com/comment/22425852).

περπατώ is a continuous form used in the present tense and the future continuous and continuous present subjunctive:
περπατώ (I walk/ I am walking)
θα περπατώ (I will be walking)
θέλω να περπατώ (I want to be walking)

περπατήσω is the non-continuous form used in the simple future tense and the non continuous subjunctive:
εγώ θα περπατήσω (I will walk)
εγώ θέλω να περπατήσω (I want to walk)

Wiktionary often has conjugation tables. Here is the one for περπατώ.

July 20, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.