"Η απάντηση σου είναι λάθος."

Translation:Your answer is wrong.

February 7, 2017

7 Comments


https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck
 • 22
 • 22
 • 22
 • 20
 • 19
 • 17
 • 17
 • 14
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 19

Ώστε εγώ καταλαβαίνω τη γραμματική δομή εδώ: η λέξη «λάθος» είναι ένα ουσιαστικό, σωστά; Έτσι η πρόταση σημαίνει κυριολεκτικά «Your answer is a mistake», έτσι δεν είναι; Η πρόταση μ’ένα επίθετο θα ήταν «Η απάντηση σου είναι λανθασμένη», σωστά; (ή είναι "λάθος" ένα επίθετο που δεν αλλάζει σε συμφωνία με τον γένο;)

February 7, 2017

https://www.duolingo.com/spdl79
Mod
 • 25
 • 25
 • 874

Dimitra gives a nice explanation here.

In short, technically it's incorrect to use it like it has been in this sentence, but it's in common use, so...

March 16, 2017

https://www.duolingo.com/Daniel569569
 • 22
 • 18
 • 14
 • 13
 • 5

Why doesn't λάθος agree with απάντηση?

August 5, 2017

https://www.duolingo.com/spdl79
Mod
 • 25
 • 25
 • 874

Because it's a noun and not an adjective - a more literal translation of the sentence would be something like "your answer is [an] error".

The confusion arises because many Greeks use λάθος like an adjective. Check the link I posted above, as Dimitra really explains things well there.

August 5, 2017

https://www.duolingo.com/Nicole966706

«Your answer is a mistake» was not accepted. Λάθος is a noun, mistake is also a noun. Wrong is an adjective, mistaken looks like a past participle used as an adjective.

January 12, 2018

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Mod
 • 25
 • 24
 • 14
 • 7

They are not wrong, considring that the grammatically correct sentence would be "Η απάντησή σου είναι λανθασμένη (technically an adjective/past participle)". But that's an error that turned into a habit https://www.duolingo.com/comment/19577844 :P

Your suggested translation has been added as an alternative. ^^

January 14, 2018

https://www.duolingo.com/ASzV5

Your "reply" should be an equally good translation.

August 5, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.