"Η απάντηση σου είναι λάθος."

Translation:Your answer is wrong.

February 7, 2017

10 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/RaleighStarbuck

Ώστε εγώ καταλαβαίνω τη γραμματική δομή εδώ: η λέξη «λάθος» είναι ένα ουσιαστικό, σωστά; Έτσι η πρόταση σημαίνει κυριολεκτικά «Your answer is a mistake», έτσι δεν είναι; Η πρόταση μ’ένα επίθετο θα ήταν «Η απάντηση σου είναι λανθασμένη», σωστά; (ή είναι "λάθος" ένα επίθετο που δεν αλλάζει σε συμφωνία με τον γένο;)


https://www.duolingo.com/profile/spdl79

Dimitra gives a nice explanation here.

In short, technically it's incorrect to use it like it has been in this sentence, but it's in common use, so...


https://www.duolingo.com/profile/Daniel569569

Why doesn't λάθος agree with απάντηση?


https://www.duolingo.com/profile/spdl79

Because it's a noun and not an adjective - a more literal translation of the sentence would be something like "your answer is [an] error".

The confusion arises because many Greeks use λάθος like an adjective. Check the link I posted above, as Dimitra really explains things well there.


https://www.duolingo.com/profile/Nicole966706

«Your answer is a mistake» was not accepted. Λάθος is a noun, mistake is also a noun. Wrong is an adjective, mistaken looks like a past participle used as an adjective.


https://www.duolingo.com/profile/Dimitra956826

They are not wrong, considring that the grammatically correct sentence would be "Η απάντησή σου είναι λανθασμένη (technically an adjective/past participle)". But that's an error that turned into a habit https://www.duolingo.com/comment/19577844 :P

Your suggested translation has been added as an alternative. ^^


https://www.duolingo.com/profile/KeithAndre18

"Incorrect" should also work here, I think. It was marked wrong (... or "incorrect" =) ... ).


https://www.duolingo.com/profile/G.Georgopoulos

Yes, it was added some time ago.


https://www.duolingo.com/profile/Le._.Doc

Λάθος! Means You made a mistake! or in a simpler form Wrong!. Sort of like a computer saying Error!. Makes sense to me.


https://www.duolingo.com/profile/AniOhevYayin

Maybe "your answer is mistaken" would work. In case etymology helps some people, one of the first words I learned in ancient Gk was λανθάνω, which can mean something such as "escape the notice of." According to a Wiki entry, this modern Gk noun is connected to the verb λαθεύω, "I'm mistaken/wrong": https://el.wiktionary.org/wiki/λάθος The noun in ancient Gk used to mean "escape from detection" (LSJM, 1023).

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.