"Σάββατο και Κυριακή"

Translation:Saturday and Sunday

February 7, 2017

7 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Sollihein

I wonder what the root/origin for Sunday is


https://www.duolingo.com/profile/Diana932243

Κύριος means Mr. or Lord. So κυριακός is "belonging to the Lord".


https://www.duolingo.com/profile/D_..

I don't think 'κυριακός' exists as an adjective... You just say 'του κυρίου'/'της κυρίας'. Κυριακή is as you explain the day of the Lord, like 'domenica' is.


https://www.duolingo.com/profile/kirakrakra

There is something very odd with κυριακός My dictionary Babiniótis does not give κυριακός at all, it only gives the adj. κυριακάτικος. But in the ethymology it says:

Κυριακή a substantivation of the ADJECTIVE κυριακός, and

κύριος/ mister, sir, lord - ancient κύρος - I.E. keu- (to swell/ expand), also cumulus and cumulate come from this as well as the Gr. wave = κύμα

Babiniótis also gives Pater Noster/ Pάτερ Ημών as Κυριακή προσευχή , prayer of Sunday, where κυριακή is an adjective;;;???


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

It was an adjective in Ancient Greek, but it's really "underused" in Modern Greek, and actually used in "fossile" phrases such as Κυριακή προσευχή (unless you write a poem or something!). Κυριακάτικος is the "related to Sunday", not "related to Lord". There is also the name Κυριάκος/Κυριακή which is actually that adjective as a name.


https://www.duolingo.com/profile/kirakrakra

Interesting. One of my friends is Κυριακή. She does not like her name and I can understand her. We call her Κικίτσα.


https://www.duolingo.com/profile/PauloMuffato

Παρασκευή, Σάββατο and Κυριακή were the most popular words in my head when I was starting to study Elliniká. We all love weekends.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.