https://www.duolingo.com/Twinkling.light

Những câu an ủi hay nhất bằng tiếng anh đầy ý nghĩa và cảm xúc

Imgur

Do not ever forget me , because if I thought you would forget me , I will never leave.

– Đừng bao giờ quên tôi, bởi nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ không bao giờ ra đi.

I can not change the painful past and nor bleak future change awaits you in the front , but I ‘ll be with you when you need me.

– Tôi không thể thay đổi quá khứ đau thương ảm đạm và cũng không thay đổi được tương lai đang chờ bạn ở phía trước, nhưng tôi sẽ bên bạn khi bạn cần đến tôi.

If there is a tomorrow we are not together … with this you must always remember . You braver than you believe , stronger appearance and wise than you think . But the most important thing is , even though we are far apart … I will always be at your side.

– Nếu có một ngày mai chúng ta không ở bên nhau… có điều này bạn phải luôn nhớ. Bạn can đảm hơn bạn tin tưởng, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài và khôn ngoan hơn bạn nghĩ. Nhưng điều quan trọng nhất là, thậm chí dù chúng ta xa cách nhau… tôi sẽ mãi ở bên cạnh bạn.

I can not attribute to you the limits of what I think about you , but I can always do you change , mature and become yourself.

– Tôi không thể gán cho bạn những giới hạn mà tôi nghĩ về bạn, nhưng tôi luôn có thể để bạn thay đổi, trưởng thành và trở thành chính bạn.

Imgur

I can not protect your heart escape crashes and traumatic , but I can accompany you in tears , gathered to pick up the broken pieces and mend them together.

– Tôi không thể bảo vệ con tim bạn thoát khỏi những đổ vỡ và đau thương, nhưng tôi có thể cùng bạn rơi lệ, gom nhặt những mảnh vỡ và hàn gắn chúng lại với nhau.

If one day we can not be together , keep me in your heart , I ‘ll be there forever.

– Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi.

Do not go before me ; I may not follow . Do not walk behind me ; I probably will not leads . Let’s go next and become my friend

– Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.

I can not solve your behalf all the confusion , doubt or fear , but I can hear what you are expressing and the answers you seek .

– Tôi không thể giải quyết giùm bạn tất cả những rắc rối, nghi ngờ hay lo sợ, nhưng tôi có thể nghe những điều bạn giãi bày và cùng bạn đi tìm lời giải đáp.

Imgur

There is a destiny that makes us brothers : None goes his way , everything that we send into the lives of others comes back into our lives.

– Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em: Không ai đi đường một mình, tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về cuộc đời của ta.

I can not help you do not stumble , I can just reach out to you so you do not fall over. Joy , triumph , success and happiness is yours not mine them , but I can accompany you laugh out loud and so much fun .

– Tôi không thể giúp bạn không vấp ngã, tôi chỉ có thể chìa tay ra cho bạn để bạn không bị té nhào. Niềm vui, sự chiến thắng, thành công và hạnh phúc là của bạn chúng không phải của tôi, tuy nhiên tôi có thể cùng bạn cười thật to và vui thật nhiều.

Parting is a blessing from god . That’s how you recognize that God has saved you from his mistakes .

– Chia tay là một phép lành từ chúa trời. Đó là cách để bạn nhận ra rằng Chúa đã cứu bạn từ sai lầm của Người.

In love , one plus one equals everything and two minus one equals zero.

– Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không

Imgur

Let the tears fall and soften the wound in your heart.

– Hãy để những giọt nước mắt rơi và làm dịu đi vết thương trong lòng bạn.

Love is like a cup , it is better to break than to make you hurt for trying to puzzle the pieces together.

– Tình yêu giống như một chiếc cốc, thà để nó vỡ còn hơn làm bạn đau vì cố gắng ghép những mảnh vỡ lại với nhau.

Love is like a jigsaw puzzle . When you ‘re in love , all the pieces in its correct position , but when things fall apart, it takes quite some time for you to put the pieces got together.

– Tình yêu như một trò chơi ghép hình. Khi bạn đang yêu, tất cả những mảnh ghép vào đúng vị trí của nó, nhưng khi mọi thứ đổ vỡ, phải mất khá lâu để bạn có thể xếp những mảnh ghép ấy lại.

If we love someone who did not love her back , just be gentle with myself because I did not do anything wrong . All because love has not chosen a place to stay in the heart of that person alone.

– Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi. – ( thất tình an ủi )

Imgur

☺**If someone asked me , but I did not love her ngườii , please respect it because love has knocked on the door of our heart , but gently refuse to accept the gifts that he could not return. Do not get to no suffering.

– Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngườii ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.

How we behave with love is how we treat ourselves , every heart have the same sense of pain and happiness even if the lifestyle and the way we go to another.

– Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.

Nguồn: here

^♥^

1 năm trước

38 Nhận xét


https://www.duolingo.com/...cute...

lai nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Twinkling.light

thank you^.^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SunriseEos
SunriseEos
 • 25
 • 15
 • 8
 • 5
 • 3
 • 678

lai???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_T._
_T._
 • 21
 • 13
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 2
 • 7

đk đó bn 1 like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Twinkling.light

thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_T._
_T._
 • 21
 • 13
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 2
 • 7

kcj

1 năm trước

https://www.duolingo.com/goodgirl2050

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Twinkling.light

thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...cute...

Như lời hứa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Twinkling.light

say:''oh yeah''

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...cute...

Thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Cie_Phantomhive.
Cie_Phantomhive.
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...ABCDE...

Like mạnh vào hđ nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Twinkling.light

thanks chế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-LamTuNguyet.

like ^^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Twinkling.light

thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HACKER_PT

Từ 13 like tụt 3 dis

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mybestfriend197

do bạn bè thân nhau cả thôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mybestfriend197

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sophia030505

hay quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Twinkling.light

thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Firefly...
...Firefly...
 • 25
 • 25
 • 12
 • 10
 • 9
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Like!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Twinkling.light

thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Seii.13
Seii.13
 • 14
 • 7
 • 3
 • 193

LIke ~

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anamikas
Anamikas
 • 16
 • 8
 • 8
 • 3
 • 2
 • 2

Not bad !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Conan_K
Conan_K
 • 25
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

1 like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Sun_Flower_A

1 like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mousevulinh

Hay quá nha!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Nhox...Cho_

like ~

1 năm trước

https://www.duolingo.com/datvulinh

So amazing and great

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoailinh2104

uiui.....hay quá trời

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.HuyHoang.

like bn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Twinprincess

lai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Koy_Ngok...

1 like forr you

1 năm trước

https://www.duolingo.com/YooRich
YooRich
 • 24
 • 1572

Excellent, Thank you!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoailinh2104

tuyệt! thực sự là quá nhiều ý nghĩa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/enderboy2006

one like for you :P

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.