Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tháng Mười"

Dịch:October

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SbSpPhongPlan1
SbSpPhongPlan1
 • 12
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

The october

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Cie_Phantomhive.
Cie_Phantomhive.
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Octorber là tháng 10

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-_Minh_-

October

1 năm trước

https://www.duolingo.com/FakeDanTDM

la october

1 năm trước

https://www.duolingo.com/FakeDanTDM

october october october

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khang694140

no

11 tháng trước