"Tháng Mười"

Dịch:October

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SbSpPhongPlan1
 • 12
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

The october

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Cie_Phantomhive.
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Octorber là tháng 10

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-_Minh_-

October

2 năm trước

https://www.duolingo.com/FakeDanTDM

la october

2 năm trước

https://www.duolingo.com/FakeDanTDM

october october october

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khang694140

no

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.