Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChayTronDe

[Song Ngữ] "Đừng Bao Giờ Nói Dối" -Truyện Tiếng Anh-

Đừng bao giờ nói dối. Never Tell A Lie!

Imgur


On his deathbed, a father advised his son to always speak truth. The son promised that he would never tell a lie.

Trong giờ phút cuối đời của mình, người cha đã khuyên con trai ông ấy phải luôn nói thật. Người con hứa rằng anh ấy sẽ không bao giờ nói dối.

One day, while going to the city through a forest, he got surrounded by some robbers. One of them asked, "What do you have?"

Một ngày nọ, trong khi đi đến thành phố thông qua khu rừng, cậu bé bị bao quanh bởi những tên cướp. Một trong số chúng hỏi "mày có cái gì?"

The boy answered, "I have fifty rupees."

Anh ta trả lời: "Tôi có 50 đồng rupi."

They searched him but couldn't find anything. When they were about to go, the boy called out, "I am not telling a lie. See this fifty rupee note which I had hidden in my shirt."

Họ lục soát người anh ta nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì. Khi họ chuẩn bị bỏ đi, cậu bé gọi họ lại: " Tôi không nói dối. Nhìn này 50 đồng rupi tôi giấu trong áo này".

The leader of the robbers felt pleased at the truthfulness of the boy, gave him hundred rupees as reward and went away.

Thủ lĩnh băng cướp cảm thấy hài lòng về tính thật thà của cậu bé, ông ta cho cậu bé 100 đồng rupi như một phần thưởng và bỏ đi.


◄ .Hết. ►

Nguồn

Để

1
1 năm trước
25

45 Nhận xét