https://www.duolingo.com/vinhkyngo

"My brother will never be bilingual."

  • 25
  • 9
  • 3
  • 626
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hson2005

ANh trai tôi hay em trai tôi chứ nhầm rồi vinhky ngo ơi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vinhkyngo
  • 25
  • 9
  • 3
  • 626

mẹ tôi sẽ không bao giờ nói hai thứ tiếng

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.