"Αλάτι και πιπέρι."

Translation:Salt and pepper.

2 years ago

3 Comments


https://www.duolingo.com/VWieVendetta
Plus
 • 20
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 7
 • 7
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2

Does πιπερι just refer to the spice, or "peppers" as well?

2 years ago

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Πιπέρι is the spice, πιπεριά is the pepper.

1 year ago

https://www.duolingo.com/puppy732159

Cool thanks!

1 year ago
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.