"Η Γαλλία έχει το ίδιο νόμισμα με την Ελλάδα."

Translation:France has the same currency as Greece.

February 9, 2017

0 Comments
This discussion is locked.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.