"Η σύγχρονη τεχνολογία είναι πολύ αποδοτική."

Translation:Modern technology is very effective.

February 9, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/Lyazko

"contemporary" not allowed here?

February 9, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.