"It would have changed my life."

Dịch:Nó đáng lẽ đã có thể thay đổi cuộc sống của tôi rồi.

2 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TLu14

có lẽ và đáng lẽ khác nhau ở chỗ nào

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Kaito...

không khác nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
 • 25
 • 8
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

câu này khó quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/haanh2008

giải thích dùm mk với danh từ = động từ = còn cái gì mà có chữ TỪ mà trong tiếng anh nhé............... mình sẽ tăng 1 ling

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNhaJr

Túc từ and Trạng từ!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

danh từ (reliability), động từ(rely), tính từ(reliable), trạng từ(reliably). Bạn muốn giải thích là sao? là cách dùng? ip qua mình giúp cho.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/haanh2008

vậy giải thích rùm mk đi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Sao lại "có thể" ở đây? Từ nào thể hiện nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Có thể? Từ nào trong câu ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/E-di-son

It would have changed my life if I want, but i don't, so it don't change my life.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/danghoangan2006

Lời nói của một người trúng số viettlot

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/lbaoanh

Một nhà đầu tư vừa bị thua lỗ nặng cho hay

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Forget503616

Ý của admin là cuộc sống đéo giống cuộc đời

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/OmNomChick

Khos thees

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/YH4VE0

Từ "có thể" lôi đâu ra mà thêm vô vậy. Lũ điên

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thu561879

Should được không ạ

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.