"Chúng tôi bơi trong tháng Bảy."

Dịch:We swim in July.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Letmydown

i am a one

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DoChiCao0

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThHiYn5

???.....

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.