Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi bơi trong tháng Bảy."

Dịch:We swim in July.

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Letmydown

i am a one

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DoChiCao0

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThHiYn5

???.....

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/GCQa6

cho tôi một lingot

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThHiYn5

No never

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThHiYn5

Tự kiếm

7 tháng trước