https://www.duolingo.com/...Yori...

~Từ vựng Tiếng Anh chỉ cảm xúc~

What are you feeling now? - Bây giờ, bạn cảm thấy như thế nào? Hãy đọc bài viết về cảm xúc này để trả lời cho câu hỏi trên đây.

1). Amused /ə’mju:zd/ vui vẻ

2). Angry /’æŋgri/ tức giận

3). Anxious / ˈæŋkʃəs / lo lắng

4). Annoyed / əˈnɔɪd / bực mình

5). Appalled / əˈpɔːld / rất sốc

6). Apprehensive/ ˌæprɪˈhensɪv / hơi lo lắng

7). Arrogant /’ærəgənt/ kiêu ngạo

8). Ashamed / əˈʃeɪmd / xấu hổ

9). Bewildered / bɪˈwɪldər / rất bối rối

10). Bored /bɔ:d/ chán

11). Confident / ˈkɑːnfɪdənt / tự tin

12). Cheated / tʃiːtɪd / bị lừa

13). Confused /kən’fju:zd/ lúng túng

14). Cross / krɔːs / bực mình

15). Depressed / dɪˈprest / rất buồn

16). Delighted / dɪˈlaɪtɪd / rất hạnh phúc

17). Disappointed / ˌdɪsəˈpɔɪntɪd / thất vọng

18). Ecstatic / ɪkˈstætɪk / vô cùng hạnh phúc

19). Enthusiastic /ɪnθju:zi’æstɪk/ nhiệt tình

20). Excited / Excited / phấn khích, hứng thú

21). Emotional / ɪˈmoʊʃənl / dễ bị xúc động

22). Envious / ˈenviəs / thèm muốn, đố kỵ

23). Embarrassed / ɪmˈbærəst / hơi xấu hổ

24). Frightened / ˈfraɪtnd / sợ hãi

25). Frustrated /frʌ’streɪtɪd/ tuyệt vọng

26). Furious / ˈfjʊriəs / giận giữ, điên tiết

27). Great / ɡreɪt / tuyệt vời

28). Happy /’hæpi/ hạnh phúc

29). Horrified /’hɒrɪfaɪ/ sợ hãi

30). Hurt /hɜ:t/ tổn thương

31). Irritated / ˈɪrɪteɪtɪd / khó chịu

32). Intrigued / ɪnˈtriːɡd / hiếu kỳ

33). Jealous / ˈdʒeləs / ganh tị

34). Jaded / ˈdʒeɪdɪd / chán ngấy

35). Keen / kiːn / ham thích, tha thiết

36). Let down / let daʊn / thất vọng

37). Malicious /mə’lɪʃəs/ ác độc

38). Nonplussed / ˌnɑːnˈplʌst / ngạc nhiên đến nỗi không biết phải làm gì

39). Negative / ˈneɡətɪv / tiêu cực; bi quan

40). Overwelmed / ˌoʊvərˈwelmd / choáng ngợp

41). Over the moon /ˈoʊvər ðə muːn / rất sung sướng

42). Overjoyed / ˌoʊvərˈdʒɔɪd / cực kỳ hứng thú.

43). Positive / ˈpɑːzətɪv / lạc quan

44). Relaxed / rɪˈlækst / thư giãn, thoải mái

45). Reluctant / rɪˈlʌktənt / miễn cưỡng

46). Sad /sæd/ buồn

47). Scared / skerd / sợ hãi

48). Seething / siːðɪŋ / rất tức giận nhưng giấu kín

49). Stressed / strest / mệt mỏi

50). Surprised /sə’praɪzd/ ngạc nhiên

51). Suspicious / səˈspɪʃəs / đa nghi, ngờ vực

52). Terrific / Terrific / tuyệt vời

53). Terrible / ˈterəbl / ốm hoặc mệt mỏi

54). Terrified / ˈterɪfaɪd / rất sợ hãi

55). Tense / tens / căng thẳng

56). Thoughtful /’θɔ:tfl/ trầm tư

57). Tired /’taɪɘd/ mệt

58). Upset / ʌpˈset / tức giận hoặc không vui

59). Unhappy / ʌnˈhæpi / buồn

60). Victimised / ˈvɪktɪmaɪz / cảm thấy bạn là nạn nhân của ai hoặc cái gì đó

61). Wonderful / ˈwʌndərfl / tuyệt vời

62). Worried /’wʌrid/ lo lắng


Mong Mod đừng xoá và ủng hộ bài viết này~

Nếu bài viết này còn sai sót, mong các bạn góp ý cho mình~

Link nguồn: Khác với mọi khi. Bạn Nuoc_Mat_Cua_Nag copy hộ

Và cuối cùng nà (cái này mình tự vẽ trong Paint):

1 năm trước

44 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_T._
_T._
 • 21
 • 13
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 3
 • 31

hay 1 like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Yori...

Thanks bn nhìu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_T._
_T._
 • 21
 • 13
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 3
 • 31

kcj

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Linh_Junsu_2006

lúc nào bn cx bình luận đầu tiên nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_T._
_T._
 • 21
 • 13
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 3
 • 31

kệ ng` ta

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SunriseEos
SunriseEos
 • 25
 • 15
 • 8
 • 5
 • 3
 • 707

Hay 1 like nha!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Yori...

Thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Linh_Junsu_2006

1 like nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Yori...

Thanks bn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Linh_Junsu_2006

kcj

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Error.04

Feel là đặc biệt sao có ing dc nhỉ. á nhầm sorry, like ha (vì là spam)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Yori...

Thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.Hiyoribo.

Trong my gammar book nó ghi:

Những trường hợp không được chia ở mẫu continues gồm có: be, seem,...feel...

Nếu muốn ghi bạn cảm thấy thế nào thì chúng ta cùng lên facebook, đổi thành trang tiếng Anh rồi coi nhé: what's on your mind?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Yori...

Là sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.Hiyoribo.

feel là 1 verb không được chia ở mẫu continues, tức là v-ing.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...SUGARFREE...

1 like, 1lings

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Yori...

Thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...SUGARFREE...

kcj

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Cie_Phantomhive.
Cie_Phantomhive.
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

hay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Yori...

Thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Cie_Phantomhive.
Cie_Phantomhive.
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

đúng là topic của bạn cái nào mk cx thấy bổ ích

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Yori...

Hizz... Hồi trước topic của mk toàn bị xoá vì ko liên quan về TA

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Cie_Phantomhive.
Cie_Phantomhive.
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Nhox...Cho_

like~

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Yori...

Thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-lil16
-lil16
 • 14
 • 7
 • 3
 • 220

Cop k đc ư?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Yori...

Mk sửa rồi đó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-lil16
-lil16
 • 14
 • 7
 • 3
 • 220

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Upto.

1 like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Yori...

Thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Conan_K
Conan_K
 • 25
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

hay cho u 1 like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Yori...

Thank u

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KudoshinichiVIP

Hihi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhth4a7

anh VIP quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soar_Smile

Đc, 1 like.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoailinh2104

hay nhưng hình minh họa có chỗ cũng ko ổn lắm nhưng vẫn like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Quynh.Nhii

Like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThnhC557909

thui thì 1 like cho bạn zậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ndaogiaolinh

cho u 1 like nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Secret_2006

hơi ngán nhưng 1 like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mousevulinh

hay ! 1 like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnNgcThyT

cảm ơn bạn ly nhak

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Yori...

Kcj. Bạn đừng nói tên mk ra là đc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnNgcThyT

umk mik xin lũi nhak

1 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.