"Τα παιδιά κοιτάζουν το φεγγάρι."

Translation:The children are looking at the moon.

February 10, 2017

8 Comments


https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck

Έχω μία ερώτηση: ποια είναι η διαφορά μεταξύ των λέξεων "φεγγάρι" και "σελήνη"; Είναι η τελευταία πιο ποιητική;

February 10, 2017

https://www.duolingo.com/D_..
Mod

  Yes, plus Σελήνη is the scientific one as well. (How the scientific ended up being the poetic form, who knows...)

  February 15, 2017

  https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck

  Ah, so "φεγγάρι" is the "moon," but can be used for any "moon" of other planets (e.g. the moons of Saturn)? But "Σελήνη" is specifically the "(Earth's) moon"?

  February 15, 2017

  https://www.duolingo.com/D_..
  Mod

   That's correct!

   February 16, 2017

   https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck

   Σ'ευχαριστώ!

   February 17, 2017

   https://www.duolingo.com/Nicole966706

   Σελήνη is the goddess of the moon and the sister of Ήλιος,the God of the sun. It seems that the mythological nouns were adopted by scientists mainly in the context of astronomy. Heliocentric system, for example. Also héliotrope, a flower (Ήλιος +πρέπει)

   October 14, 2017

   https://www.duolingo.com/Paris-Syngelakis

   Isn't: "The children are watching the moon" correct too?

   January 22, 2018

   https://www.duolingo.com/Jon345104

   How come its not στο φεγγάρι

   February 6, 2019
   Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.