https://www.duolingo.com/Yesimcankal

PAST CONTİNUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ)

1)Past continuous tense’de I, he, she, it ile was; you, we, they ile were yardımcı fiilleri kullanılır ve fiil –ing eki alır.

 • Geçmişte belirli bir zaman aralığında devam eden eylemleri ifade ederken bu tense kullanılır. Formül olarak “be + Ving” kullanılır fakat “be” past tense olduğu için “was-were” olarak alınır. O zaman formül “was-were + Ving” olur. Kullanıldığı yerlere geçmeden önce cümle kalıplarını görelim :

 • Olumlu :

I was reading Okuyordum.

He was reading. Okuyordu.

They were reading. Okuyorlardı.

 • Olumsuz : I was not reading. Okumuyordum.

He was not reading. …

They were not reading.

 • Soru :

Was he reading? Okuyor muydu?

Were you reading? …

Were they reading?

(+) OLUMLU CÜMLE
- I was playing (Oynuyordum) - You were playing (Oynuyordun)

(-) OLUMSUZ CÜMLE
- I wasn't playing (Oynamıyordum) - You weren't playing (Oynamıyordun)

(?) SORU CÜMLESİ - Was I playing? (Oynuyor muydum?) - Were you playing? (Oynuyor muydun?)

*I -he - she - ıt ----> WAS

*you - we - they ----> WERE

 • Dip Not:Past Continuous Tense Türkçede şimdiki zamanın hikayesine karşılık gelir ve Türkçeye “-yordu” olarak çevrilir. Yardımcı fiil olarak “was, were” fiilleri kullanılır ve bu fiillerden sonra gelen ana fiile “ing” takısı eklenir.

 • Bu sabah kitap okuyordum.

 • Zil çaldığında televizyon izliyordum... gibi.

2) “THE PAST CONTINUOUS TENSE” geçmişte belirli bir süre birbirine paralel olarak devam eden iki eylemi dile getirmek için kullanılır. Gerek ana cümlede gerek yan cümlecikte “THE PAST CONTINUOUS TENSE” kullanılır. Bu durumda kullanılan bağlaçlar şunlardır. - Geçmişte devam eden bir eylem anında gene geçmişte olup biten başka bir eylem anlatılırken. (Bu anlatımda when veya while bağlaçları kullanılır.)

WHEN Kullanımı <<

 • ( -dığında ) demektir.
 • “When” ile kurulmuş bir zarf cümleciği (adverbial clause), genellikle temel cümledeki (main clause) eylemin devam etmekte olduğu zamanı açıklar. “Bir eylem olduğunda bir başka eylem oluyordu” biçiminde bir anlam taşır. Bu nedenle “when” in bağlı bulunduğu cümlede genellikle Simple Past (-dili geçmiş zaman), temel cümlede ise Past Continuous kullanılır. Türkçeye “……. olduğunda” , “–dığında / -diğinde” şeklinde çevirebiliriz.

 • He was driving when I saw him. (Onu gördüğüm zaman, araba kullanıyordu)

 • Ayşe was working when he came in. (O, içeri girdiği zaman, Ayşe çalışıyordu.)
 • When l entered the room, my father was sleeping (Ben odaya girdiğimde, babam uyuyordu.)
 • When my sister came in, I was studying. (Kız kardeşim geldiğinde ders çalışıyordum.)

WHILE Kullanımı <<

 • ( -iken ) demektir.
 • “While” bağlacı genellikle, temel cümledeki eylem sırasında devam etmekte olan bir başka eylemi anlatmak için kullanılır. Bu nedenle, “while” in bağlı bulunduğu cümle Past Continuous, temel cümle ise Simple Past’tır.Türkçeye “……… olurken, -iken” çevirisini yapabiliriz.

 • I saw him while he was driving. (Onu araba sürerken gördüm.)

 • Ali came in while Ayşe was working. (Ayşe çalışıyorken, Ali içeri girdi.)
 • While my father was sleeping, I entered the room. (Babam uyuyorken, ben odaya girdim.)
 • While I was studying, my sister came in. (Ben ders çalışırken, kız kardeşim geldi.)

Önemli Not: Örneklerde de görüldüğü gibi “when” bağlacından sonra “Simple Past Tense” ( Geniş Zaman ) cümle “while” bağlacından sonra ise “Past Continuous Tense”( Geçmiş Zaman ) cümle geliyor

3)Zaman İfadeleri / Time Expressions

Past Progressive Tense geçmişi anlatan bir zaman olduğu için Simple Past Tense ( -di li geçmiş zaman ) ile birlikte sıklıkla kullanılan ‘’ yesterday, ago, last’’ gibi zaman ifadeleri bu zamanda da kullanılabilir.

 • Yesterday: Dün

-this time yesterday: Dün bu zamanlarda

 • this time last year: Geçen yıl bu zaman

 • at this hour yesterday: Dün bu saatte

 • Last week / month / year : Geçen hafta / ay / yıl

 • Two days / three years / a month ago : 2 gün / 3 yıl / 1 ay önce

 • In 2002 : 2002’de

 • In the past : geçmişte

 • Will nerelerde kullanılır?

– Konuşma anında karar vererek “şunu yapacağım” diyorsak will kullanıyoruz. – Bir durumla ilgili tahmin yürütüyorsak will kullanıyoruz. – Öneride bulunurken will kullanıyoruz.

 • Be going to nerelerde kullanılır?

– Konuşma anında karar vermeyip, önceden planlanmış bir şeyden bahsediyorsak be going to kullanıyoruz. – Tahmin yürütmüyor da, apaçık niyetimizi veya birinin niyetini belirtiyorsak be going to kullanıyoruz. – Söylediğimiz şeyin olacağına dair bir kanıtımız varsa be going to kullanıyoruz.

1 yıl önce

2 Yorum


https://www.duolingo.com/BekirTopuz

Çok faydalı oldu, teşekkür ediyorum

1 yıl önce

https://www.duolingo.com/yladikli

kesinlikle çok faydalı, sağol.

1 yıl önce
Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.