"Ποια είναι η επιχείρηση σου;"

Translation:What is your business?

February 11, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/FRochamo

επιχείρησή σου

October 16, 2017

https://www.duolingo.com/Lyazko

What would be "venture"?

February 11, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.