"Θα μπορούσες να είχες μαγειρέψει πατάτες."

Translation:You could have cooked potatoes.

February 11, 2017

12 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Vivliothykarios

"You could have made potatoes" was completely rejected here; but elsewhere, DL accepts "make" as an alternative to "cook" for μαγειρεύω. Could it please be added here?


https://www.duolingo.com/profile/Lyazko

Θα πω στη γυναίκα μου αυτό όλη την ώρα.


https://www.duolingo.com/profile/uoLL8

"Θα λέω στη... " Don't forget, when you "tear up the cat", then mop up the blood.

🤣 🤣 🤣

Kle


https://www.duolingo.com/profile/Nicole966706

Cooked «some» potatoes?


https://www.duolingo.com/profile/Mandy850829

It's not necessary to say "some" because it's like "You could have cooked potatoes instead of eggs". We (I'm Greek) don't use "some" (= μερικές) very often


https://www.duolingo.com/profile/Vivliothykarios

But we (I'm American) do; so why couldn't Nicole's suggestion be accepted as an acceptable English translation?


https://www.duolingo.com/profile/deryckchan

What's the difference between θα μπορούσες να είχες and θα μπορούσες να έχεις?


https://www.duolingo.com/profile/I.Schmidt1

"το θα μπορούσες να έχεις" is Subjunctive Perfect und "το θα μπορούσες να είχες" is Subjunctive Pluperfect"
What I do not understand is that in this chapter, which is called "υποθετικό παρακείμενο", they use "υποθετικό υπερσυντέλικο". Anyone here who can explain that?


https://www.duolingo.com/profile/G.Georgopoulos

I don't think there's any need for such a complex explanation (even though it's a very good effort), both are ok actually, I personally prefer "έχει".


https://www.duolingo.com/profile/Anna_Yay42

Chips should be accepted!


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Chips is a form of cooked potatoes.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.