"Ο γαλαξίας είναι μέσα στο σύμπαν."

Translation:The galaxy is in the universe.

February 12, 2017

13 Comments


https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck

Εγώ έγραψα "The galaxy is inside the universe" και το πρόγραμμα το απέρριψε. Η πρόθεση "μέσα" σημαίνει "inside", σωστά; Αν η μετάφραση αυτής της φράσης είναι "The galaxy is in the universe," θα ήταν "Ο γαλαξίας είναι στο σύμπαν," σωστά;

February 12, 2017

https://www.duolingo.com/Bohuslav1

Thanks that's useful. I would suggest "within the universe" as perhaps better than "inside" in this case. However this is also not accepted.

March 3, 2017

https://www.duolingo.com/bonbayel

It seems like μέσα στο emphasizes the vastness of it, which is why i used within (or inside). In (στο) doesn't emphasize its size.

May 30, 2018

https://www.duolingo.com/spdl79
Mod
 • 963

Yes, maybe it's not the best translation in English, but 'inside the universe' is the first thing that came to my mind too.

May 8, 2017

https://www.duolingo.com/Stella.Lux

Why can't you use σε on behalf of μέσα στο?

April 16, 2018

https://www.duolingo.com/bonbayel

I think you mean 'instead of'. That's why there's the discussion about in/inside/within above.

May 30, 2018

https://www.duolingo.com/KostasYeet

I am greek and this is a clear case of bad translation. The galaxy is in the universe and inside the universe is the same thing, albeit having somewhat of a different deeper meaning. "The galaxy is inside the universe" is also correct.

June 29, 2018

https://www.duolingo.com/Anas276

When do we say "γαλαξίας" and when "γαλαξία"?

August 22, 2017

https://www.duolingo.com/ErikdenB

You drop the -ς if it is accusative, like ο άντρας vs τον άντρα, I believe.

August 27, 2017

https://www.duolingo.com/D_..
Mod

  Correct! The case you need to use depends on the word's place in the sentence. The nominative is used for the subject and the accusative is (typically) used for a verb object.

  August 27, 2017

  https://www.duolingo.com/bonbayel

  Or prepositional object as in μέσα στον

  May 30, 2018

  https://www.duolingo.com/deryckchan

  "The galaxy is inside the universe" was rejected though "inside" is given as a translation for μέσα. Is this a missing answer or something about the grammar that I didn't understand?

  February 15, 2019

  https://www.duolingo.com/G.Georgopoulos

  The drop-down list is like a dictionary, "inside" is probably a better answer in other exercises.

  February 23, 2019
  Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.