"Είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο."

Translation:It is my personal telephone.

February 12, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/Artemis.lyl

Why not το προσωπικό τηλέφωνο μου?

February 12, 2017

https://www.duolingo.com/Sninguistics

A comment on another sentence like this said that both are correct, they just stress different things. The word before μου is what is stressed: προσωπικό μου τηλέφωνο says 'it's my personal telephone(, not my work phone)' whereas προσωπικό τηλέφωνο μου implies 'it's my personal telephone(, not anyone else's)'.

July 28, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.