"Είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο."

Translation:It is my personal telephone.

February 12, 2017

4 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Artemis.lyl

Why not το προσωπικό τηλέφωνο μου?


https://www.duolingo.com/profile/Sninguistics

A comment on another sentence like this said that both are correct, they just stress different things. The word before μου is what is stressed: προσωπικό μου τηλέφωνο says 'it's my personal telephone(, not my work phone)' whereas προσωπικό τηλέφωνο μου implies 'it's my personal telephone(, not anyone else's)'.


https://www.duolingo.com/profile/PauloMuffato

Και το ίδιο μου τηλέφωνο;


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

That's not correct.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.