"Người nghệ sĩ ở trong quận."

Dịch:The artist is in the district.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lylynguyen8

the actor is in the district ko dung ha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TieuXan
TieuXan
  • 15
  • 174

actor là diễn viên bạn ạ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.