Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Will you write it?"

Dịch:Bạn sẽ viết nó chứ?

0
1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lovely...Smile..

Bạn sẽ viết nó không? = bạn sẽ viết nó chư? .. mà?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Not_My_Name_

Bạn sẽ viết nó à

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Not_My_Name_

H

0
Trả lời1 năm trước