"Willyouwriteit?"

Dịch:Bạn sẽ viết nó chứ?

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lovely...Smile..

Bạn sẽ viết nó không? = bạn sẽ viết nó chư? .. mà?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Not_My_Name_

Bạn sẽ viết nó à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Not_My_Name_

H

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.