"Ποιο είναι αυτό το σχήμα;"

Translation:What is this shape?

February 14, 2017

2 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/DianaSpringWar

Which shape is this? Why is this not accepted?


https://www.duolingo.com/profile/teopap2

This would be "Ποιο σχήμα είναι αυτό;"

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.