"Ποιο είναι αυτό το σχήμα;"

Translation:What is this shape?

February 14, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/Lng52-._
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 20
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 29

Could you use "Τι είναι" instead of "Ποιο είναι"?

February 14, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.