"Are there any damages?"

Tłumaczenie:Czy są jakieś odszkodowania?

February 14, 2017

14 komentarzy
Ta dyskusja jest zamknięta.


https://www.duolingo.com/profile/tomkwi

Napisałem: "Czy są tam jakieś uszkodzenia?" Czemu program uznał to za błąd?

May 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1463

Uwaga:

Rzeczownik "damage", "damage" - w znaczeniu uszkodzenie, uszkodzenia, szkoda, szkody, uszczerbek, zniszczenie, zniszczenia, krzywda, krzywdy - jest w języku rzeczownikiem niepoliczalnym i nie mającym liczby mnogiej - dlatego też tłumaczy się go na język polski zarówno na liczbę pojedynczą jak i mnogą, ponieważ w języku angielskim w tym wypadku liczba mnoga nie jest możliwa do wyrażenia jednym słowem (można powiedzieć np. "multiple damage" - i wówczas wiadomo że nie chodzi o jedną szkodę, ale o kilka szkód lub uszkodzeń).

Forma "damages", "damages" to odszkodowanie, kwota odszkodowania, suma odszkodowania - to kwota pieniędzy nakazana, np. przez sąd, do zapłaty przez sprawcę wypadku lub napaści jego ofierze, nie jako kara, ale jako zwrot wartości zniszczonego mienia lub wynagrodzenie za doznane krzywdy (kara może być zasądzona oddzielnie).

Innymi słowy, damage - damages to nie liczba pojedyncza i mnoga jednego słowa, ale para słów, w których forma liczby mnogiej ma inne znaczenie niż forma liczby pojedynczej. Więcej "dziwnych" słów opisałem w artykule "Liczba mnoga rzeczowników" - artykuł jest bardzo długi, ale warto go choć pobieżnie przejrzeć, by mieć świadomość jakie dziwactwa pod tym względem występują w języku angielskim.

I na koniec jeszcze jedna uwaga: kochani, zanim zaczniecie się upierać, że jakieś tłumaczenie jest poprawne - zajrzyjcie najpierw do słownika, a najlepiej do co najmniej dwóch (tak jak powyżej dałem linki do słownika języka angielskiego oraz do słownika angielsko-polskiego). Język angielski jest podstępny i wcale nie taki uporządkowany jak się czasem wydaje początkującym w nauce.

Teraz natomiast skorzystam z moich uprawnień moderatora i wykasuję z tego wątku wszystkie wypowiedzi domagające się uznania formy "szkody". Wybaczcie, ale takie wielokrotnie powtarzane nieprawidłowe stwierdzenie upewnia tylko nowych użytkowników, że ich błędne mniemanie co do znaczenia słowa jest poprawne.

January 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/alburd

Solidnie wytłumaczone!

June 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Utabos

Damages odszkodowanie/odszkodowania, damage uszkodzenie/uszkodzenia

December 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/buskes76

1) Przykładowe zwroty w których "there" jest słówkiem pomocniczym ;
"there is" - "jest"
"is there" - "czy jest (?)"
"there are" - "są"
"are there - "czy są (?)"

I w tych zwrotach nie tłumaczymy już słówka "there" - "tam" , a jeśli chcielibyśmy np spytać "Czy są tam jakieś szkody ?" - "Are there any damages there ?"
2) mnie bardziej frapuje że "damages" znaczy "odszkodowanie" bo ma zasadniczo różne znaczenie od "damage" ... a tutaj nie wzięto tego pod uwagę...

July 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/jaredos

Pierwszy raz spotykam sie z uzyciem damages w takim kontekscie. Zwykle jest to compensation albo potocznie claim.

November 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1463

Słowo "compensation" ma więcej znaczeń, ale w jednym z tych znaczeń jest synonimem "damages".

January 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/duolingo404358

"Damages" to tez "straty". Dlaczego jest to traktowane jako błąd?

February 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1463

Straty to "damage" - liczba pojedyncza (tak, tak!)

January 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/boguszbat

- No wlasnie napisane jest "there" tu , tam

May 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1463

W języku angielskim wyrażenie "there is / there are" nie oznacza że coś "tam" jest. Najlepiej zapamiętać sobie przede wszystkim, że wyrażenie "there is / there are" to podmiot zastępczy, stosowany jako wprowadzenie do tematu wypowiedzi w której mowa o samym istnieniu (ale nie o lokalizacji!) jakiejś rzeczy czy osoby.

Więcej napisałem w tym artykule.

January 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/mokotower

Za słownikiem Webstera Damages (plural) - compensation in money imposed by law for loss or injury. "The judge awarded them $5,000 in damages."

Zadziałało tu chyba jakieś automatyczne tłumaczenie gdyż zdecydowanie odpowiedniejsze byłyby tu uszkodzenia.

March 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1463

No właśnie wręcz przeciwnie - źle zrozumiałeś wyjaśnienie z Webstera...

January 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/skrzydla

Jeśli prawidłowe jest tłumaczenie " odszkodowania " to " rekompenstaty " jest także jak najbardziej prawidłowe. !

November 16, 2018
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.