"Bạo lực là một mối đe dọa."

Dịch:Violence is a threat.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hung123456ht

Vớ vẩn tớ có biết đâu

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.