Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạo lực là một mối đe dọa."

Dịch:Violence is a threat.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hung123456ht

Vớ vẩn tớ có biết đâu

1 năm trước