Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô gái đọc tờ giấy."

Dịch:The girl reads the paper.

0
1 năm trước

0 Nhận xét