"Εμείς έχουμε δει την μεγάλη σημαία."

Translation:We have seen the big flag.

February 15, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/Lyazko

μεγάλη = big = great

February 15, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.