"Lễ khai mạc của thư viện là ngày mai."

Dịch:The opening of the library is tomorrow.

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/fispi

The opening ceremony of the libary is tomorrow

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The opening ceremony of the library is tomorrow, the opening ceremony of the library is tomorrow, the opening ceremony of the library is tomorrow, the opening ceremony of the library is tomorrow,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The opening ceremony of the library is tomorrow, the opening ceremony of the library is tomorrow, the opening ceremony of the library is tomorrow

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

The library opening is tomorrow

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/LinNguyn1750

Why do i write "the library opening is tomorow" wrong

4 tuần trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen385123

giày của tôi là my shoes, library's opening, my grandmother 's .Có phết s là sao ,ai biết chỉ giùm ,xin cảm ơn rất nhiều.

2 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.