Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trà của bạn sẽ trở nên nguội nếu bạn không uống nó sớm."

Dịch:Your tea will get cold if you do not drink it soon.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Your tea will become cold if you do not drink It soon - your tea will get cold if you do not drink It soon

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Your tea will become cold if you do not drink It soon

1 năm trước