"Trà của bạn sẽ trở nên nguội nếu bạn không uống nó sớm."

Dịch:Your tea will get cold if you do not drink it soon.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Your tea will become cold if you do not drink It soon - your tea will get cold if you do not drink It soon

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Your tea will become cold if you do not drink It soon

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

your tea will become cool if you do not drink it soon. Dùng từ "cool" dc k ah?

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.