Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ sẽ chọn hướng nào ?"

Dịch:Which direction will they choose?

0
1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Which direction will they choose, Which direction will they choose, Which direction will they choose

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/f0Bc8wxN

As pennis

0
Trả lời9 tháng trước