"Họ sẽ chọn hướng nào ?"

Dịch:Which direction will they choose?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Which direction will they choose, Which direction will they choose, Which direction will they choose

1 năm trước

https://www.duolingo.com/f0Bc8wxN

As pennis

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.