"They are going to discover the truth."

Dịch:Họ sẽ khám phá sự thật.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dhqy41b

Họ sẽ khám phá sự thật và Họ sẽ khám phá được sư thật

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thang285307

toi dong y voi ban

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.