Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They are going to discover the truth."

Dịch:Họ sẽ khám phá sự thật.

0
1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dhqy41b

Họ sẽ khám phá sự thật và Họ sẽ khám phá được sư thật

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/thang285307

toi dong y voi ban

0
Trả lời1 năm trước