"Ναι, είμαι ο άντρας."

Μετάφραση:Yes, I am the man.

February 16, 2017

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.