Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy là học sinh kém nhất."

Dịch:She is the worst student.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/caochien

"She is a worst student." có được không?

1 năm trước