"Cô ấy là học sinh kém nhất."

Dịch:She is the worst student.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/caochien

"She is a worst student." có được không?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.