"Cảm ơn, tôi sẽ ngó qua nó."

Dịch:Thanks, I will take a look at it.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SbSpPhongPlan1
SbSpPhongPlan1
 • 12
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

K

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chibisunsu098

spam

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SbSpPhongPlan1
SbSpPhongPlan1
 • 12
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

K Tớ định nói là Spam

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.