"Cảm ơn, tôi sẽ ngó qua nó."

Dịch:Thanks, I will take a look at it.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SbSpPhongPlan1
 • 12
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

K

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chibisunsu098

spam

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SbSpPhongPlan1
 • 12
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

K Tớ định nói là Spam

2 năm trước

https://www.duolingo.com/fdsafasdf

i will look at it

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.