"Which shoes are you going to put on?"

Dịch:Bạn sẽ đi đôi giày nào?

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Theo tôi PUT ON = MANG (giày).. còn các bạn thì sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/XunPhng396533

Cái đệt. Đôi giày nào bạn sẽ đi và bạn sẽ đi đôi giày nào có khác biệt con mẹ gì không. Xàm xí đú

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhthanhv

đề nghị nói chuyện đàng hoàng

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhhuuduy3

Xàm. Lozz

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.