Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Which shoes are you going to put on?"

Dịch:Bạn sẽ đi đôi giày nào?

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Theo tôi PUT ON = MANG (giày).. còn các bạn thì sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/XunPhng396533

Cái đệt. Đôi giày nào bạn sẽ đi và bạn sẽ đi đôi giày nào có khác biệt con mẹ gì không. Xàm xí đú

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhthanhv

đề nghị nói chuyện đàng hoàng

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/inhhuduy3

Xàm. Lozz

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Reigand.

Bạn sẽ mang đôi giày nào? Cái câu buồn cười nhất là Bạn sẽ mang "các" giày nào?

1 năm trước