1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The lawyer has assumed that …

"The lawyer has assumed that was her car."

Dịch:Luật sư đã cho rằng đó đã là xe của cô ấy.

February 18, 2017

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Zinoi

Mình không nghe được từ "lawyer" và "was"!


https://www.duolingo.com/profile/Nhungshine1

Nghĩ rằng cũng dc mà


https://www.duolingo.com/profile/minhchanhn1

Đây là nhận định nên không dùng nghĩ rằng đc bạn

Learn English in just 5 minutes a day. For free.