"They are going to receive my letter."

Dịch:Họ sẽ nhận được bức thư của tôi.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dhqy41b

tiếp nhận và nhận mà cũng sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Theson2212

tui

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Theson2212

ngu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Theson2212

phải tặng cho tui lingot nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

"Tôi sẽ nhận thư của tôi. " Is it incorrect?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Oh! I 'm so sorry!!! " Họ sẽ nhận thư tôi"

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.