Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He wants the rest of my bread."

Dịch:Anh ấy muốn chỗ bánh mì còn lại của tôi.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Pht703863

Không hiểu nghĩa câu này là gì?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cnghong9

Anh ấy muốn phần còn lại bánh mì của tôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sondeptrai7

Câu này tôi cung trả hiểu gì

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sondeptrai7

Ai biết rest là gì thì nói cho tôi. câu này có nghĩa là gì

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HOAHOANG10

" anh ta "" cũng đươc sao cứ phải anh ấy nhỉ .

4 tháng trước