Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cảm ơn và hẹn gặp lại bạn sau."

Dịch:Thank you and see you later.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Gaconvn123

thank and see you again tại sao không được hả add

1 năm trước