Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi hạnh phúc với ngôi nhà mới của tôi."

Dịch:I am happy with my new house.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/-GasTer-

Là xeo dệ

1 năm trước