Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó ở trong quảng cáo của họ."

Dịch:It is in their advertising.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sonlh29.6

What is the difference between 'advertising' and 'advertiserment'?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/alanwalker123

Ngu vãi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thoale15

Me too

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

It is in their advertising, It is in their advertising, It is in their advertising

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

advertising là một hành động để quảng cáo. advertisement là một nội dung của quảng cáo. cái câu trên dễ hiểu nhằm vì không biết là hành động quảng cáo của họ, hay là quảng cáo của họ! ví dụ cụ thể, bạn treo 1 biển báo để quảng cáo, thì hành động đó gọi là advertising. Còn nội dung trong cái biên báo đó là advertisement.

2 tháng trước