"You want my photo?"

Dịch:Bạn muốn bức ảnh của tôi à?

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thang888943

Tại sao lại không có "Do" ở phía trước?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Ăn ở thế nào mà lại gặp Duolingo. Chắc do tình cờ.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/trnthphong5

Do you want my photo mới đúng nha.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhcThnh

Vãi "à"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynNhNgc745831

Không có "à" ở cuối câu vẫn được ạ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.