Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You want my photo?"

Dịch:Bạn muốn bức ảnh của tôi à?

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thang888943

Tại sao lại không có "Do" ở phía trước?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Ăn ở thế nào mà lại gặp Duolingo. Chắc do tình cờ.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/trnthphong5

Do you want my photo mới đúng nha.

5 tháng trước