Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ông tôi không có răng."

Dịch:My grandfather does not have teeth.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trinhloc93

"My grandfather has no teeth" thì có gì sai ạ ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 715

Đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hunterx89

Sao lại là have nhỉ. Ông của tôi là ông ấy phải là has chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Thể nghi vấn có trợ động từ "does not" nên động từ chính phải về nguyên mẫu "have". Thân

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/congtuyen07

sao lại thêm does vậy ạ

4 tháng trước