Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am going to introduce you to my family."

Dịch:Tôi sẽ giới thiệu bạn với gia đình của tôi.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Conan_K
Conan_K
  • 25
  • 8
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2

Tôi sẽ giới thiệu bạn tới gia đình tôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ndbngo

Đáp adn Tôi sẽ giới thiệu bạn với gia đình tôi thì bị cho là sai đáp án với nhà tôi rất tối nghĩa .Nhà tôi chỉ vợ tạm hợp lý thôi.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/LeQuangHungSh

Thế này là sắp có hỷ rồi :)))

6 tháng trước