"He is going to listen to her advice."

Dịch:Anh ấy sẽ lắng nghe lời khuyên của cô ấy.

February 20, 2017

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Conan_K
  • 25
  • 8
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2

tại sao anh ấy sẽ nghe lời khuyên của cô ấy lại sai?

February 20, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.