Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is going to listen to her advice."

Dịch:Anh ấy sẽ lắng nghe lời khuyên của cô ấy.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Conan_K
Conan_K
  • 25
  • 8
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2

tại sao anh ấy sẽ nghe lời khuyên của cô ấy lại sai?

1 năm trước